Jak začít, první kroky pro přihlášení do kurzu

Přihlásit se do kurzu o získání řidičského oprávnění je jednoduché. Aby jste vše zvládli na výbornou, níže Vám jednoduše představíme 4 kroky, které by jste měli provést, aby jste se jednoduše a rychle přihlásili do kurzu o získání řidičského oprávnění.

vyplnění žádostí

Stáhnout žádost o řidičské oprávněníStáhnout lékařský posudek

První krok

Žádost o řidičské oprávnění - první dokument
Dokument má dvě stránky, celý jej máte výše ke stažení. Je nutné vytisknout oboustranně, na jeden papír, pečlivě vypsat a doručit jej společně s posudkem zdravotní způsobilosti k nám, do kanceláře.

Posudek zdravotní způsobilosti - druhý dokument
Dokument je jedno stránkový, celý jej máte výše ke stažení. Je nutné vytisknout a zajít ke svému lékaři, který Vám udělá prohlídku a tiskopis vyplní. Ten poté i s žádostí doručíte k nám do kanceláře nebo pošlete elektronickou formou.

Další krok

návštěva autoškoly

Učebna autoškoly

Druhý a třetí krok

Přihlášení v kanceláři autoškoly - druhý krok
S vyplněnými žádostmi viz krok první, je na řadě návštěva kanceláře naší autoškoly. Zde se provede Vaše registrace do kurzu a budou Vám předány podklady k úhradě platby za kurz dle ceníku za daný druh výcviku. Úhrada je možná hotově v naší kanceláři, bankovním převodem nebo i na splátky.

Dostavit se na první hodinu výcviku - třetí krok
V naší autoškole začíná výuka dle dohody, zpravidla v odpoledních hodinách od 15 či 16 hodin
- dostavit se včas na první hodinu praktické výuky. Praktická část neboli výcvik (pro skupinu B) začíná osvojením si základních řidičských úkonů na trenažéru. Naše autoškola vám poskytne výcvik v učebně vybavené moderním trenažérem 3. generace.

Následuje praktický výcvik ve výcvikových vozidlech, dle druhu výcviku.

Praktická rada pro absolventy kurzů skupiny A, na motorku:
Na praktickou část výuky - jízdy je nutné vždy sebou přinést povinnou výbavu.
- helma
- rukavice
- kotníková obuv
- pevné, dlouhé kalhoty + bunda s dlouhým rukávem

Poslední krok

učební pomůcky

Nezbytnou součástí teoretické výuky jsou učební pomůcky, především učebnice.
Zde se nabízí dvě varianty, můžete mít vlastní, pokud ji nemáte, nebo nemáte možnost jejich zapůjčení, můžete si je u nás zakoupit za zvýhodněnou cenu. Důležité je, aby učebnice byly aktuální a platné.

Závěrem Vám chceme poděkovat za důvěru ve výběru autoškoly a popřát úspěšné složení zkoušky a mnoho šťastných kilometrů bez nehod.
Team lektorů SBS Autoškoly Šumperk.