Řidičský průkaz na autobus

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti do 750 kg. Každý žadatel pro získání řidičského průkazu musí absolvovat kompletní kurz zakončený závěrečnou zkouškou.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MÚ Šumperk.
Zkouška je rozdělena do tří částí:
- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
- zkouška z praktické jízdy
- zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA autobus skupiny D

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti do 750 kg.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění skupiny D

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění B nebo C
- věk 24 let ( v den dokončení výcviku )
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- platná žádost o řidičské oprávnění
- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Teorie 38 hodin a praktická jízda z B na D 30 hodin, C na D 14 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
Zkouška je rozdělena do tří částí:
- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
- zkouška z praktické jízdy
- zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla

Jak začítCena kurzu

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ