Řidičský průkaz na traktor

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. 

Každý žadatel pro získání řidičského průkazu musí absolvovat kompletní kurz zakončený závěrečnou zkouškou, kterou musí prospět na výbornou. K dispozici je traktor a dvě přípojná vozidla.
Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu se skládá v budově MÚ Šumperk.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MÚ Šumperk.
Zkouška je rozdělena do dvou částí:
- zkouška z pravidel silničního provozu
- zkouška z praktické jízdy

Traktor s vlečkou

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA traktor

Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

Traktor Zetor 7711

Podmínky pro získání řidičského oprávnění T

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 17 let ( v den dokončení výcviku )
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- platná žádost o řidičské oprávnění
- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Praktická výuka se skládá z 21 hodin jízd a 44 hodin teorie. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ