Řidičák na nákladní automobil

Řidičské oprávnění skupiny C Vás opravňuje k řízení motorových vozidel s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 t, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti do 750 kg.
Každý žadatel pro získání řidičského průkazu musí absolvovat kompletní kurz zakončený závěrečnou zkouškou. 
K dispozici je nákladní automobil s přívěsem a kvalitně vybavená učebna s proškolenými lektory. 
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, ŘP a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MÚ Šumperk.
Zkouška je rozdělena do tří částí:
- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
- zkouška z praktické jízdy
- zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla

Autoškola SBS, nákladní vozidlo s vlekem

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA nákladNÍ AUTOMOBIL SKUPINY C

Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel jejichž největší hmotnost převyšuje 3 500kg. V soupravě smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotností nepřevyšující 750 kg.

Autoškola SBS, nákladní vozidlo

Podmínky pro získání řidičského oprávnění C

 Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 21 let ( v den dokončení výcviku )
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- platná žádost o řidičské oprávnění
- řidičský průkaz skupiny B
žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele ( cca 2 měsíce ). Praktická jízda se skládá z 18 ti hodin, teoretická výuka obsahuje 38 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKUPINY C+E

Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

Nákladní auto s vlekem

Podmínky pro získání řidičského oprávnění C+E

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- řidičský průkaz skupiny C
- platná žádost o řidičské oprávnění
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele ( cca 1 měsíc ). Praktická výuka se skládá z 8 hodin jízd a 14 hodin teorie. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ