Řidičský průkaz na osobní automobil

Řidičské oprávnění skupiny B Vás opravňuje k řízení vozidel do největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3, 5 t, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo a tato jízdní souprava nesmí překročit 3,5 t.

Řidičské oprávnění skupiny B 96 Vás opravňuje k řízení vozidel skupiny B včetně jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti do 4,25t.

Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny B a přípojným vozidlem do celkové hmotnosti 3,5 t.
Každý žadatel pro získání řidičského průkazu musí absolvovat kompletní kurz zakončený závěrečnou zkouškou, kromě skupiny B 96, který absolvuje jen zkoušku z praktické jízdy.
Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu se skládá v budově MÚ Šumperk.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MÚ Šumperk.
Zkouška je rozdělena do dvou částí:
- zkouška z pravidel silničního provozu
- zkouška z praktické jízdy

Řidičský průkaz na osobní automobil skupiny B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel včetně jízdní soupravy do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění B

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 18 let ( v den dokončení výcviku )
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- platná žádost o řidičské oprávnění
- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Teorie 36 hodin a praktická jízda 28 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

Řidičský průkaz na osobní automobil skupiny B 96

Řidičské oprávnění skupiny B 96 Vás opravňuje k řízení vozidel skupiny B včetně jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti do 4,25t.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění B 96

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
- platná žádost o řidičské oprávnění
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Délku výcviku dle dohody, zpravidla 5 pracovních dnů. Praktická jízda trvá 2,5 hodiny včetně závěrečné zkoušky. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Doplňková zkouška:
Zkouška probíhá bez testů, jen s výcvikovým vozidlem se zkušebním komisařem.

Jak začítCena kurzu

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA OSOBNÍ AUTOMOBIL SKUPINY B + E

Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla tvořené osobním automobilem a přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění B 96

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
- platná žádost o řidičské oprávnění
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele ( cca měsíc ). Teorie 14 hodin a praktická jízda 8 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.
Závěrečná zkouška:
Zkouška probíhá formou testů a jízdy s výcvikovým vozidlem se zkušebním komisařem.

Jak začítCena kurzu

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ