Řidičák na motorku

SBS autoškola nabízí možnost získání řidičského průkazu na všechny druhy motorek a skútrů, skupiny AM, A1, A2 a A. Každý žadatel pro získání řidičského průkazu musí absolvovat kompletní kurz zakončený závěrečnou zkouškou, kterou musí prospět na výbornou. K dispozici je několik motocyklů a kvalitně vybavená učebna s proškolenými lektory. Výcvik praktických jízd probíhá s využitím moderních technologií ( Intercomu ), komunikace mezi žákem a učitelem.
Závěrečná zkouška z pravidel silničního provozu se skládá v budově MÚ Šumperk.
Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na MÚ Šumperk.
Zkouška je rozdělena do dvou částí:
- zkouška z pravidel silničního provozu
- zkouška z praktické jízdy

řidičák na motorku skupiny AM

Skupina AM Vás opravňuje k řízení motorových vozidel s maximální konstrukční rychlostí do 45 km/h, motorových tříkolek do 50 cm3 nebo motorových čtyřkolek do 350 kg s objemem motoru do 50 cm3.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění AM

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 15 let ( v den dokončení výcviku )
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- platná žádost o řidičské oprávnění
- ve věku do 18ti let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce
- žadatel není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Teorie 26 hodin a praktická jízda 13 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

řidičák na motorku skupiny A1

Skupina A1 Vás opravňuje k řízení lehkých motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem do 11 kW nebo do 125 cm3, motorových tříkolek do 15 kW a motorových čtyřkolek do 15 kW a do 125 cm3.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění A1

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 16 let ( v den dokončení výcviku )
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- platná žádost o řidičské oprávnění
- ve věku do 18ti let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce
- žadatel není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Teorie 26 hodin a praktická jízda 13 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

řidičák na motorku skupiny A2

Skupina A2 Vás opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem do 35kW.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění A2

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 18 let ( v den dokončení výcviku )
- platná žádost o řidičské oprávnění
- řidičské oprávnění lze udělit řidiči, osobě od 18 let, pokud je nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění A1 formou doplňkové zkoušky
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- žadatel není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Teorie 26 hodin a praktická jízda 13 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena kurzu

řidičák na motorku skupiny A

Skupina A Vás opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj nad 35 kW, motorových tříkolek nad 15 kW a motorových čtyřkolek do 15 kW.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění A

Podmínky pro přijetí do výcviku:
- věk 24 let ( v den dokončení výcviku )
- platná žádost o řidičské oprávnění
- řidičské oprávnění lze udělit řidiči, osobě od 20 let, pokud je nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění A2 formou doplňkové zkoušky
- zdravotní způsobilost
- trvalý nebo přechodný pobyt v ČR
- žadatel není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
Výcvik:
Teorie 26 hodin a praktická jízda 13 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Jak začítCena výcviku

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

AKTUÁLNÍ CENY KURZŮAKTUÁLNÍ CENY KURZŮ